Ahi lo li ahi lo la
Settembre se n’ha sciutu e
l’arviri rimanenu fioriti ancora
Cu li respiri tua io me mbrazzu
e cu li sorrisi tua io me campu …

leggi di più